Our Schedule

April 2021

Sun, 18.04.2021

Sun, 18.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Stuttgart Ballet Online
Livestream

18.04.2021
18:00 Uhr
Mon, 19.04.2021

Mon, 19.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Stuttgart Ballet Online
Video on Demand

19.04.2021
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

19.04.2021
17:00 - 18:50
Tue, 20.04.2021

Tue, 20.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Stuttgart Ballet Online
Video on Demand

20.04.2021
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

20.04.2021
17:00 - 18:50
Wed, 21.04.2021

Wed, 21.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Stuttgart Ballet Online
Video on Demand

21.04.2021
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

21.04.2021
16:00 - 17:50
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

21.04.2021
17:00 - 18:50
Thu, 22.04.2021

Thu, 22.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Stuttgart Ballet Online
Video on Demand

22.04.2021
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Staatsorchester Stuttgart Online

22.04.2021
13.15 - 13.45
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

22.04.2021
17:00 - 18:50
Fri, 23.04.2021

Fri, 23.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

23.04.2021
17:00 - 18:50
Sat, 24.04.2021

Sat, 24.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Staatsoper Stuttgart Online
Performance canceled

24.04.2021
19.00
Mon, 26.04.2021

Mon, 26.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

26.04.2021
17:00 - 18:50
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Staatsorchester Stuttgart Online

26.04.2021
20.00
Tue, 27.04.2021

Tue, 27.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

27.04.2021
17:00 - 18:50
Wed, 28.04.2021

Wed, 28.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

28.04.2021
16:00 - 17:50
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

28.04.2021
17:00 - 18:50
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Staatsoper Stuttgart Online

28.04.2021
20.00
Thu, 29.04.2021

Thu, 29.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Staatsorchester Stuttgart Online

29.04.2021
13.15 - 13.45
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

29.04.2021
17:00 - 18:50
Fri, 30.04.2021

Fri, 30.04.2021

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart live on the phone

30.04.2021
17:00 - 18:50
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart
Staatsoper Stuttgart Online

30.04.2021
19.00